Herroepingsformulier

Bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht
( dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen )

ETC, Prins Albertlaan 95, 88870 Izegem - Belgie

09 / 04 / 2020