Herroepingsformulier

Bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht
( dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen )

ETC, Prins Albertlaan 95, 88870 Izegem - Belgie

18 / 05 / 2021